"Je to malý krok pro člověka,ale velký skok pro lidstvo." N.Amstrong

Září 2005

DOBRÝ DEN

4. září 2005 v 15:10 DOBRÝ DEN
Vítám Vás,
na stránkách o planetách.
Doufám ,že se Vám budou líbit.
..

VENUŠE

4. září 2005 v 15:02 VENUŠE
VENUŠE
Venuše je také vnitřní planeta a obíhá blíže ke Slunci nežli Země.Je to kamenná koule o velikosti srovnastelné se Zemi-ale jinak se naší planetě vůbec nepodobá.Venuše je temný,nepřátelský svět vulkánů a dusivé husté atmosféry,Její průměrná teplota je vyšší než u kterékoliv jiné planety.Pod silnou vrstvou plynů se nachází krajina modelovaná sopečnými výbuchy.
Venuše:je kamenná planeta s podobnou stavbou a velikosti Země.Její atmosféra ji předurčila stát se nejteplejší planetou sluneční soustavy.Otačí se opačným směrem než většina planet.
Povrch
Během vývoje Venuše se její vzhled stále měnil. Stáří dnešního povrchu je pouhá půlmiliarda roku.Kamenitou krajinu,kterou nám ukázaly sondy,vytvořila intenzivní sopečnou činnost-tento proces pokračuje i nyní. Zvlněné sopečné roviny s vyvýšenými oblastmi pokrývají většinu planety. Nejrozsáhlejších vysočinou je Aphrodie Terra, kde se nachází několik obrovských sopek včetně Maat Mons.
Sopky
Sopečná aktivita je zřetelně patrná na celém povrchu Venuše. Spatříme zde dlouhé lávové proudy,sopečné krátery a aktivní sopky,a to jak výlevné,tak i štítové.Jetu celkem 156 sopek s průměrem nad 100km,téměř 300 s průměrem od 20 do 100km a přinejmenším 500 skupin menších sopečných kráterů.
ATMOSFERA:
Struktura atmosféry
Těsně nad povrch Venuše,do vyšky asi 40km,sahá průhledná oblast atmosféry. Nad ní leží souvislá silná vrstva mraků pokračující do vyšky daůších 20km.Oblaka obsahují prach a kyselinu sirovou a brání slunečnímu záření,aby se dostalo přímo na povrch planety-Venuše je proto stále v šeru.Nahoře se ještě rozprostírá průhledná,řidká vrstva atmosféry,sahající téměř dalších 20km do výšky.
ZAJIMAVOSTI
  • Průměr………………………. 12 104km
  • Střední vzdálenost od Slunce….108,2 milionů km
  • Počet měsíců………………….. 0
  • Teplota…………………………464 celsia stupně

MERKUR

4. září 2005 v 15:00 MERKUR
MERKUR
Merkur planeta nejblíže ke Slunci,je vysušován a spalován slunečním zářením.Suchý kamenný svět má velmi řidkou,sotva existujcí atmosferu.Ze všech planet sluneční soustavy Merkur obíhá nejrychleji okolo Slunce,ale kolem vlastní osy se točí pomalu.Ze Země mužeme pozorovat pouze slabe zabarvení povrchu planety.V 70 letech však byly ořízeny jedinečné snímky kosmickou sondou Mariner 10,která proletěla okolo Merkura a zjistila,že má povrch poznamenaný mnoha krátery.Pro astronauty je záhadou,proč má mala planeta tak velké kovové jadro.
Merkur je tuhá,rychle se pohybující planeta s rozměrným kovovým jadrem,která ma poměrně slabou gravitaci a nesmírně řidkou atmosferu.Po Plutovi je to druhá nejmenší planeta sluneční soustavy. -Okolo osy se otočí jednou za 58.65 dne
-Slunce oběhne za 87,97 dní
Duležite udaje:
Průměr: 4880km
Oběžná rychlost: 47,87km/s
Počet měsíců: 0
Teplota:163Celsia
Vzdálenost od Slunce:57,9mil.
A T M O S F É R A:
Ž I V O T O P I S M E R K U R A
Merkur se vytvořil přibližně před 4,6miliardy roku.Během následujcích 700mil. let poznamenaly kamenné projektily z kosmického prostoru jeho povrch kratery.
  • Před 500 miliony let planeta vychladla a smrštila se na nynější podobu.
  • Merkura znali lidé už vdavnověku.Pozorování ze 17.století ukázala,že Merkur vykazuje faze.
  • Rotační periodu Merkura59 dní se podařilo odvodit v roce 1965 pomocí odrazu radarovych signálů od jeho povrchu.
  • V roce 1974 sonda Mariner 10 odvysílal zpět na Zemi první podrobné snímky z povrchu planety.
  • V roce 1991 zkoumal radar dosud neznámé oblasti Merkura.