"Je to malý krok pro člověka,ale velký skok pro lidstvo." N.Amstrong

ČERNÁ DÍRA

24. prosince 2006 v 12:14 | Lukáš V. |  ČERNÁ DIRA

Co je černá díra?Černá díra je stejně, jako bílý trpaslík nebo neutronová hvězda, forma závěrečného stádia hvězd. Pokud hvězda s počáteční hmotností 25 MS začne umírat, odehrává se prakticky stejný vývoj jako ten, který předchází vytvoření neutronové hvězdy. Hlavní fáze, rudý obr, supernova. Poslední fáze se však liší. Zatímco se smršťování neutronové hvězdy zastaví, gravitace je vyrovnána tlakem degenerovaných neutronů, při vzniku černých děr neustále pokračuje - tlak degenerovaných neutronů je příliš slabý. Tuto kontrakci pak můžeme pozorovat až do doby, kdy se hvězda uzavře před okolním vesmírem vytvořením tzv. Schwarzschildova poloměru, neboli horizontu událostí. Jediné, co si černá díra zachovává do dalšího vývoje, je hmotnost,moment hybnosti a elektrický náboj.

Horizont má kruhový tvar a je zviditelněn tečnými paprsky světla, jež vznikly přesně na rozhraní mezi dvěma prostory. Paprsek světla letící v prostoru mimo horizont je silně ohnut, avšak může z dosahu černé díry uniknout. Na druhou stranu, paprsek, který vletí přímo do prostoru ohraničeného horizontem, je černou dírou pohlcen Horizont událostí je oblast v prostoru, z níž je úniková rychlost rovna přesně rychlosti světla.
 

Další články